Kursy dla dorosłych

ASAP Business

Specjalistyczny kurs językowy Program ASAP Business to specjalistyczny kurs języka angielskiego dla osób posługujących się nim w ramach swoich obowiązków służbowych. […]

ASAP STANAG 6001

Kurs z języka angielskiego przygotowujący do egzaminów wg STANAG 6001, stanowiących potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej. Egzaminy STANAG […]