Język szwedzki w praktyce

Praktyczne posługiwanie się językiem szwedzkim- kurs 30 godz.

Nastawiony na elementy praktyczne w poszukiwaniu pracy oraz wykonywania zawodu. Kurs prowadzi doświadczona lektorka po kilkuletnim pobycie w Szwecji.