Kursy dla dorosłych

Kurs dla kierowców

Sierpień to szansa dla kierowców Język angielski w praktyce wykonywania zawodu kierowcy na terenie UE i WB. Kurs to szkolenie […]

Kurs dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy

Miesiąc sierpień to wyjątkowa okazja dla pielęgniarek. Rozpoczynamy kurs specjalistyczny przygotowujący do realizacji zadań opieki medycznej na terenie UE i […]

ASAP Business

Specjalistyczny kurs językowy Program ASAP Business to specjalistyczny kurs języka angielskiego dla osób posługujących się nim w ramach swoich obowiązków służbowych. […]

ASAP STANAG 6001

Kurs z języka angielskiego przygotowujący do egzaminów wg STANAG 6001, stanowiących potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej. Egzaminy STANAG […]