Kurs dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy

Miesiąc sierpień to wyjątkowa okazja dla pielęgniarek.

Rozpoczynamy kurs specjalistyczny przygotowujący do realizacji zadań opieki medycznej na terenie UE i WB.

Nasz kurs pozwoli na posługiwanie się językiem angielskim w specjalistycznym zakresie.

Kurs to intensywne szkolenie w przeciągu 30 godzin.